فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

گروت سیمانی - گروت - Fabgrout - GR2

گروت سیمانی  - گروت - Fabgrout - GR2

شرح گروت سیمانی ( گروت GR2 ):

گروت سیمانی گروت سیمانی (گروت GR2 ) يك ملات مخلوط خشک و آماده مصرف با مقاومت بالاست و به هيچ افزودنی بجز آب برای آماده شدن جهت مصرف نياز ندارد.گروت سیمانی (گروت GR2) نه تنها پس از اختلاط با آب ملات بدون جمع شدگی و روان را بدست خواهد داد بلکه گروت سیمانی (گروت GR2 ) مذکور می تواند به عنوان یک ملات منبسط شونده با افزایش حجم کنترل شده نیز عمل نماید. گروت سیمانی (گروت GR2) جهت پر نمودن فاصله خالی بین صفحه ستون و فنداسیون با اقبال مشتریان روبرو شده است.اين گروت سیمانی برای مواردی كه نياز است ملاتی با مقاومت و روانی مناسب و ملاتی بدون جمع شدگی فاصلۀ دو المان سازه ای نزديک به هم را پر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد بيشترين مصرف را دارد. مثالی از اين دست فاصله بين صفحه بيس پليت و سطح زيرين آن می باشد. گروت سیمانی (گروت GR2 ) همچنين برای فيكس كردن انكربولت ها استفاده گسترده ای دارد. فاب گروت GR2 يك ملات منبسط شونده با كارايی بالا و راحتی در مصرف می باشد بنابراين به عنوان يك ملات منبسط شونده با افزایش حجم کنترل شده با رنج وسيع مصرف كه نياز به گروت سیمانی  می باشد كاربرد گسترده دارد. در ساخت گروت سیمانی (گروت GR2 ) به رعايت استاندارد ASTM – C – 827-78 توجه ويژه گرديده است.

کاربردهای گروت سیمانی (گروت GR2) :

 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) در فواصل دوالمان سازه ای بسيار نزديك بهم و نيازمند به مقاومت و روانی بالا کاربرد عمده دارد.
 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) با رنج دانه بندی تا 3mm برای زير صفحه ستون و بيس پليت ها استفاده گسترده دارد.
 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) در كاشت بولت کاربرد گسترده دارد.
 • این گروت مصارف عمومی يك گروت سیمانی و روان را با حداقل خلل و فرج دارا می باشد.
 • برای ترمیم کرمو شدگی بتن از این گروت سیمانی (گروت GR2 ) استفاده می شود که مقاومتی بیشتر از بتن اصلی دارد.
 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) برای پر کردن فاصله دو المان به ضخامت بالای 7 cm و در شرایط خاص تا 10 cm استفاده می شود.

مزایا و برجستگیهای ویژه گروت سیمانی (گروت GR2):

 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) حاوی تمام افزودنی های لازم و مواد سيمانی و سنگدانه می باشد و نياز به هيچ جزء ديگر بجز آب ندارد.
 • و (گروت GR2)دارای مواد افزودنی ويژه ای است كه روانی بالا را دركمترين ميزان مصرف آب بوجود آورده و نتيجتاً مقاومت مناسب در روانی های بالا از برجستگی های ويژه اين گروت سیمانی می باشد.
 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) دارای سنگدانه های آهنی نمی باشد لذا دچار زنگ زدگی و خوردگی از اين قبيل نمی شود.
 • این گروت سیمانی با افزایش حجم کنترل شده با ايجاد سيستم انبساط گازی در مرحله بتن تازه، جمع شدگی و نشست  را جبران می نمايد.
 • مقاومت فشاری بتن GR2 در كوتاه مدت و دراز مدت بالا می باشد و با توجه به اينكه گروت سیمانی و (گروت GR2 ) كاملا مطابق استانداردهای لازم می باشند دوام اين گروت سیمانی نيز تضمين شده است.

بسته بندی گروت سیمانی (گروت GR2):

گروت سیمانی (گروت GR2 ) در سطل ها 3kg,10kg,20kg,25kg و همچنين در كيسه های 20kg و 25kg آماده تحويل می باشد. در صورت نياز مشتری بسته بنديهای مورد نياز گروت سیمانی (گروت GR2 ) قابل تحويل ميباشد


مشخصات ظاهری گروت سیمانی (گروت GR2):

گروت سیمانی (گروت GR2 ) حالت مخلوط پودر و سنگدانه دارد.


طریقه نگهداری گروت سیمانی (گروت Fabgrout – GR2):

گروت سیمانی و (گروت GR2 ) در بسته بندی اصلی بدور از رطوبت و گرمای شديد حداقل 12 ماه قابل استفاده می باشد. در غير اين صورت مدت تاريخ انقضاء گروت سیمانی (گروت GR2 ) زودتر فرا می رسد.


دستورالعمل مصرف گروت سیمانی (گروت GR2 ):

 • گروت سیمانی (گروت GR2 ) در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است.
 • در صورت نياز به حالت رونده و خود تراز شونده هر كيلوگرم از گروت سیمانی  (گروت GR2 ) را با cc 135الی 150cc آب مخلوط نموده و مورد مصرف قرار دهيد. توجه فرماييد استفاده از آب بيش از ميزان نياز شديداً مقاومت فشاری بتن را دچار آسيب خواهد كرد.
 • در صورت نياز به حالت خميری پلاستيک هر كيلوگرم از گروت سیمانی (گروت GR2 ) را با 120 ccالی 130cc آب مخلوط نموده وخوب مخلوط نموده توجه فرمائيد اين مخلوط در ابتدا خشك به نظر می رسد ولی به شرط ورز دادن با انرژی مناسب حالت پلاستيك و خميری به خود خواهد گرفت و می توانید مورد استفاده قرار دهيد.
 • قبل از مصرف گروت سیمانی (گروت GR2 ) حتما سطوح را از هر گونه چربی و آلودگی بزدائيد.
 • مخلوط گروت سیمانی (گروت GR2 ) و آب را سريع مصرف نماييد.
 • در مناطق گرمسير حتی المقدور برای آب مورد نياز فاب گروتGR2 از آب سرد شده استفاده فرماييد و وسايل را از گرمای شديد محافظت فرماييد.

مشخصات فنی گروت سیمانی (گروت GR2 ):

 • يك روزه 300kg/cm2
 • سه روزه 550kg/cm2
 • هفت روزه 650kg/cm2
 • بيست و هشت روز 800kg/ cm2

زمان لازم برای افزاش حجم گروت سیمانی  (گروت GR2 ):

 • شروع 15 دقيقه
 • خاتمه 2 ساعت

وزن مخصوص گروت تازه مرطوب:

تقریباً 2170kg/m3بسته به تطابق دقیق با روش مصرف

 

مشاهده تصاویر گروت و گروت ریزی

بازگشت

 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر