فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE


•شرح ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE:
ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE یک افزودنی ضدیخ بتن پایه کلرایدی بسیار فعال و مؤثر و با کمترین میزان مواد باقی مانده اسیدی و دیگر مواد مضر برای بتن می باشد.در ترکیب این ماده مواد سمی که برای بتن و محیط زیست ایجاد مشکل می نمایند با دقت بالائی جدا سازی و خارج گشته اند.
ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE باعث می گردد تا هیدراتاسیون سیمان با سرعت بالاتری انجام گردد و لذا نه تنها گیرش بتن تسریع خواهد شد بلکه مقاومتهای بتن نیز خصوصاًدر سنین اولیه افزایش می یابد چون ضدیخ بتن پایه کلرایدی Fabantifz-NRE باعث افزایش مختصری در روانی بتن می گردد بنابراین برای یک کارائی ثابت آب کمتری مصرف می گردد و این مطلب باعث می گردد که مقاومت بتن حتی در مقابل سیلکهای ذوب و انجماد در زمان بهره برداری نیز افزایش یابد.
چون ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE جمع شدگی بتن را خصوصاًدر دزهای بالا افزایش می دهد لذا برای تولید قطعات پیش ساخته بتنی غیر مسلح خصوصاًبا ابعاد کوچک مناسب می باشد چرا که باعث راحتی آزاد سازی
بتن از قالب می گردد.

• کاربرد ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE :
  • قطعات پیش ساخته بتنی غیر مسلح
  • انواع سازه های بتنی غیر مسلح
  • انواع سازه های بتنی در معرض سایش

• مزایای ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE:
چون ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE بر پایه کلراید خالص سازی شده می باشدو از تمامی منابع علمی نوع خالص و پایه این نوع ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی بهترین نوع برای بتنهای غیر مسلح شناخته شده مصرف ماده Fabantifz-NRE که بر پایه علمی فوق می باشد بیشترین پیشینه و رزومه تاریخی را دارا می باشد.
مقاومت سایشی بتن ساخته شده با ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE نسبت به بتن پایه، افزایش چشمگیری خواهد داشت.

• توجه:
علیرغم کمک این افزودنی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی و تمامی انواع ضدیخ های بتن به بتن ریزی در مناطق سردسیر، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و رعایت شرائط آیین نامه ای نباید فراموش شود. باید به خاطر داشته باشید مصرف ضدیخ بتن فقط یک اقدام تکمیلی است و نباید تمهیدات بتن ریزی مانندکیورینگ و دیگر عوامل توجیه شده برای بتن ریزی در مناطق سرد سیر را از چشم دور داشت .در صورت نیاز به مشاور میتوانید با متخصصین فابیر در این رابطه مشاوره نمایید.

• مزایای ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fanantifz-NRE :
این افزودنی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی بر اساس بهترین مواد معرفی شده – صنعتی برای بتنهای غیر مسلح ساخته شده و با حداکثر غلظت باعث میشود با کمترین مصرف به نتیجه مطلوب ،بدون عوارض جانبی نزدیک شوید.

• بسته بندی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fanantifz-NRE:
افزودنی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fabantifz-NRE در گالنهای 20و25کیلوگرمی آماده تحویل است و ضدیخ بتن Fabantifz-NRE در صورت نیاز به صورت فله یا هر شکلی که مشتری نیاز دارد تحویل خواهد شد.

• دستور العمل مصرف ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی Fanantifz-NRE:
افزودنی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی به میزان 1% الی5% وزن سیمان مصرفی به بتن در هنگام ساخت اضافه فرمائید در صورتی که خواسته باشید میتوانید افزودنی ضدیخ بتن غیر مسلح پایه کلرایدی را قبل از مصرف بتن به تراک میکسر اضافه فرمائید که در این صورت حتماً باید میزان مصرف ضدیخ بتن را از آب مصرفی در بچینگ کاسته باشید ،تا میزان آب به سیمان طرح اختلاط تغییر ننماید.
میزان مصرف مواد افزودنی بتن ضدیخ غیر مسلح پایه کلرایدی NRE گذر از دمای محیط و عیار سیمان مصرفی به خصوصیات سیمان مصرفی وابستگی زیادی دارد ولی جهت یک راهنمائی ابتدائی در شروع تست های مربوطه می توان از جدول زیر کمک گرفته شود.
محدوده دما میزان مصرف برحسب در صد وزن سیمان
عیار 300 عیار 350 عیار 400
0تا5- 2.5% 2% 1.5%
5-تا10- 3.5% 3% 2%
10-15- 5% 4% 3%

بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر