فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

فوق روان کننده بتن -Fabcrete 101

فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101

High Range Water Reducer & Superplasticizer


شرح فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101 :

فوق روان کننده بتنروان کننده بتن Fabcrete 101 يك فوق روان ساز بتن ويژه نسل سوم ميباشد كه بر اساس تكنولوژی توليد پليمرها با درجات بالای پليمريزاسيون و وزن مولكولی مشخص توليد گرديده است.
بر اساس آخرين تحقيقات و يافته های علم كاربردی در بتن پس از پروسه پليمريزاسيون، خالص سازيهای شيميايی عمده ترين نقش را در بهبود خواص اين مواد به عنوان مواد افزودني بتن خواهند داشت كه در توليد فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 به آن توجه ويژه گشته و اين امر باعث شده تا فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 نسبت به مواد با پايه مشابه متمايز گردد.
در توليد فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 موكداً به رعايت الزامات ASTM-C494 و استاندارد 2930 ايران تاكيد شده است. فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 بر اساس آيين نامه ASTM-C494 در رده Type-G قرار دارد.

موارد کاربرد فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 به عنوان يك افزودنی فوق روانساز بتن و كاهش دهنده ممتاز آب بتن برای كسب روانی و مقاومت بالا استفاده می شود و همچنين در موارد زير كاربرد دارد:
- بتنهای پيش تنيده و پس تنيده
- بتنهای حجيم
- بتنهای عمل آوری شده در شرايط آب و هوای گرم
- در بتن خود تراز و بتن خود متراكم با افزایش اسلامپ وروانی بالا کاربرد دارد. بتن خود متراكم خود در آرماتور گذاری های متراکم استفاده می شود. بتن خود متراكم در انواع دالها وپی ، کف ها کاربرد دارد.در صفحات پیش ساخته بتنی نیز از بتن خود متراكم استفاده می گردد.
- بتن ريزی برای مقاطع با آرماتورهای متراكم
- بتنهای ميكروسيليسی

مزایای فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

- افزايش بسيار زياد مقاومت فشاري در سنين مختلف در يك كارايی ثابت با كاهش نسبت آب به سيمان

فوق روان کننده بتن

- كاهش ميزان سيمان مصرفی برای كسب مقاومت يكسان:
بر اساس تجربيات كارگاهی و آزمايشگاهی امكان كاهش سيمان مصرفی در هر متر مكعب برای بتن های با رده مقاومتی مختلف توسط ماده فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 به شرح زير بدست آمده است:

فوق روان کننده بتن

- افزايش روانی بتن بدون افزايش ميزان آب به سيمان

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

مقادير داده شده بر حسب تجربيات به دست آمده از مصالح، شرايط مصرف، نوع سيمان و وضعيت آب و هوای مناطق مختلف متوسط گيری شده و بديهی است كه نتايج آزمايش در شرايط ويژه هر كارگاه مقدار دقيق مصرف در هر متر مكعب را تعيين خواهد كرد.
امكان ايجاد تغييرات مثبت در ميزان هوای بتن به كمك تغيير در دز مصرفی فوق روان کننده بتن Fabcrete-101

فوق روان کننده بتن

- افزايش در ميزان پتانسيل زتا در محيط بتن و كاهش ميزان كار لازم بر روی بتن

فوق روان کننده بتن


مشخصات فنی فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

رنگ: مايع قهوه ای تيره
وزن مخصوص: ~1.18
ميزان كلر: ندارد
نقطه اشتعال: ندارد
نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

مقدار مصرف فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

بهترين دز مصرف فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 برای كسب مشخصات خاص با انجام سلسله آزمايشات مختلف در شرايط كارگاهی تعيين می شود.
ميزان معمول مصرف از 0.5 كيلوگرم الی 1.5كيلو گرم در هر 100 كيلو گرم از مواد سيمانی بتن می باشد.
جهت استفاده خارج از دز معمولی با مسئولين فنی شركت فابير تماس حاصل نماييد.

اختلاط:

این فوق روان کننده در هنگام اختلاط بتن يا پس از اختلاط كامل بتن به مخلوط اضافه شود. امكان اضافه كردن آن به آب بتن نيز وجود دارد ولی در شرايطی كه فاصله زمانی ساخت و ريختن بتن زياد باشد پيشنهاد ميشود فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 به صورت دو مرحله ای با مشورت مسئولين فنی شركت به بتن اضافه شود.

بسته بندی فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

فوق روان کننده بتن به صورت مايع در گالنهای 20 ليتری يا در بشكه های 220 ليتری موجود ميباشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص يا بدون بسته بندی در تانكر قابل تحويل خواهد بود.

طریقه نگهداری فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

فوق روان کننده Fabcrete-101 بايد در دمای بالاتر از صفر درجه سانتيگراد نگهداری شود و در صورت يخ زدگی حتماً نسبت به همزدن و همگن كردن آن تحت توصيه های نماينده فنی فابير اقدام شود. در صورت نگهداری فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 در دمای بين 5 الی 37 درجه سانتيگراد نياز به هيچ گونه اعمال ملاحظات قبل از مصرف به مدت 20 ماه از تاريخ ساخت مواد افزودنی بتن نميباشد.

نکات ایمنی فوق روان کننده بتن - Fabcrete 101:

فوق روان کننده بتن Fabcrete-101 به هيچ عنوان نبايد با چشم تماس پيدا كند. بنابراين استفاده از عينك ايمنی جهت پيشگيری از تماس با چشم توصيه ميگردد. از تماس فوق روان کننده بتن با پوست خصوصا ًتماس مداوم جلوگيری كنيد و حتی المقدور در هنگام كار از دستكش استفاده نماييد. در صورت تماس مواد افزودنی بتن با چشم، چشم را با آب فراوان و خنك شستشو داده و به پزشك مراجعه كنيد. در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشوييد و در صورت بروز حساسيت با پزشك مشورت كنيد.

بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر