فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

فوق روان کننده بتن - Fabcrete 100

فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100

High Range Water Reducer & Superplasticizer

شرح فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 :

فوق روان کننده بتنفوق روان کننده بتن - Fabcrete -100 يك افزودنی فوق روان کننده بتن مايع بر پايه نفتالين سولفونات است كه برای مصرف خاص در بتن بهينه گرديده است.
اين فوق روان کننده زودگیر برای ساخت بتنی كارا و خود متراكم شونده در شرايط نرمال از نظر گيرش و ساخت بتنی با كاهش اساسی در نسبت آب به سيمان و افزايش كلی مقاومتها خصوصا مقاومتهای اوليه نسبتا بالا فرموله شده است.
در توليد فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 موكداً به رعايت الزامات ASTM-C494 و استاندارد 2930 ايران تاكيد شده است.فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 بر اساس آيين نامه ASTM-C494 در رده Types-A&F قرار دارد.

موارد کاربرد فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100 :

فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 به عنوان يك فوق روان کننده زودگیر و كاهش دهنده ممتاز آب بتن برای كسب روانی و مقاومت بالا « خصوصا مقاومتهای اوليه بالا » استفاده می شود و همچنين در موارد زير كاربرد دارد:
- بتن پيش ساخته ، بتن پیش تنيده و قالبهای جهنده
- بتن ريزی در هواي سرد
- بتنهای معماری
- ملاتهای ترميمی
- بتن ريزی برای مقاطع با آرماتورهای متراكم
- بتن های ميكروسيليسی

مزایای فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 :

- افزايش بسيار زياد مقاومت فشاری در سنين مختلف در يك كارايی ثابت با كاهش نسبت آب به سيمان

فوق روان کننده بتن

- كاهش ميزان سيمان مصرفی برای كسب مقاومت يكسان:
بر اساس تجربيات كارگاهی و آزمايشگاهی امكان كاهش سيمان مصرفی در هر متر مكعب برای بتن های با رده مقاومتی مختلف توسط ماده فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 به شرح زير بدست آمده است:

فوق روان کننده بتن

- افزايش روانی بتن بدون افزايش ميزان آب به سيمان

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

مقادير داده شده بر حسب تجربيات به دست آمده از مصالح، شرايط مصرف، نوع سيمان و وضعيت آب و هوای مناطق مختلف متوسط گيری شده و بديهی است كه نتايج آزمايش در شرايط ويژه هر كارگاه مقدار دقيق مصرف مواد افزودنی در هر متر مكعب را تعيين خواهد كرد.


مشخصات فنی فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100 :

رنگ: مايع قهوه ای تيره
وزن مخصوص: ~ 1/18
ميزان كلر: ندارد
نقطه اشتعال: ندارد
نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

مقدار مصرف فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100:

بهترين دز مصرف فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 برای كسب مشخصات خاص با انجام سلسله آزمايشات مختلف در شرايط كارگاهی تعيين می شود.
ميزان معمول مصرف از 0.5 كيلوگرم الی 1.5 كيلو گرم در هر 100 كيلو گرم از مواد سيمانی بتن می باشد.
جهت استفاده خارج از دز معمولی با مسئولين فنی شركت فابير تماس حاصل نماييد.

اختلاط:

این فوق روان کننده بتن در هنگام اختلاط بتن يا پس از اختلاط كامل بتن به مخلوط اضافه شود. امكان اضافه كردن آن به آب بتن نيز وجود دارد ولی در شرايطی كه فاصله زمانی ساخت و ريختن بتن زياد باشد پيشنهاد ميشود فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 به صورت دو مرحله ای با مشورت مسئولين فنی شركت به بتن اضافه شود.

بسته بندی فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100:

این فوق روان کننده بتن به صورت مايع در گالنهای 20 ليتری يا در بشكه های 220 ليتری موجود ميباشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص يا بدون بسته بندی در تانكر قابل تحويل خواهد بود.

طریقه نگهداری فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100:

فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 بايد در دمای بالاتر از صفر درجه سانتيگراد نگهداری شود و در صورت يخ زدگی این فوق روان کننده زودگیر حتماً نسبت به همزدن و همگن كردن آن تحت توصيه های نماينده فنی فابير اقدام شود. در صورت نگهداری فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 در دمای بين 5 الی 37 درجه سانتيگراد نياز به هيچ گونه اعمال ملاحظات قبل از مصرف به مدت 20 ماه از تاريخ ساخت نميباشد.

نکات ایمنی فوق روان کننده بتن - Fabcrete -100:

فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 به هيچ عنوان نبايد با چشم تماس پيدا كند. بنابراين استفاده از عينك ايمنی جهت پيشگيری از تماس با چشم توصيه ميگردد. از تماس با پوست خصوصا تماس مداوم جلوگيری كنيد و حتی المقدور در هنگام كار از دستكش استفاده نماييد. در صورت تماس فوق روان کننده بتن - Fabcrete-100 با چشم، چشم را با آب فراوان و خنك شستشو داده و به پزشك مراجعه كنيد. در صورت تماس با پوست آن را با آب و صابون بشوييد و در صورت بروز حساسيت با پزشك مشورت كنيد.


بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر