فابیر
fabir بتن - ملات - شات کریت
 
 
 
فارسی العربیه English Turkey
فابیر تولید کننده محصولات بتن  

ژل میکروسیلیکا - RP2RB

ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر

شرح ژل میکروسیلیکا - RP2RB:

ژل میکروسیلیکاژل ميکروسيليکا کلاس RP2RB برای ساخت بتن قوام دار مورد نياز برای مصرف در دستگاه شات كريت تر طراحی شده است.
ژل میکروسیلیکا کلاس RP2RB مناسب برای ساخت بتن شات کریت تر نه تنها باعث توليد بتنی قوام دار جهت عمليات شات كريت می شود. بلكه با بالا بردن مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب فيزيکی و شيميايی محيطی و حتی عوامل مخرب داخلی بتن، عمر سرويس دهی سازه را به حداکثر می رساند.
ژل میکروسیلیکا کلاس RP2RB برای عمليات شات كريت تر به شكلی طراحی شده است كه بتن قوام دار پس از ساخته شدن قابليت مصرف خود را در دستگاه شات كريت تا مدت زمان قابل پذيرشی خصوصاً در مناطق گرم و خشك حفظ نمايد.

کاربردهای ژل میکروسیلیکا برای ساخت بتن شات کریت تر:

ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در تمامی كاربردهای نام برده شده برای ژل میکروسیلیکا كلاس P1RB با يك يا چند درجه برتری تكنيكی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. ولی استفاده از ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB بجای ژل میکروسیلیکا کلاس P1RB در موارد زير بسيار شايسته تر است :
 1. انواع بتنهای شات كريتی تر.
 2. استفاده از ژل میکروسیلیکا مذکور در بتن قوام دار مورد نياز در عمليات شات كريت در مناطق گرمسير و خشك.
 3. ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن با قوام مورد نياز در عمليات شات كريت تر در سطوح افقی و شيب دار کاربرد ویژه دارد.
 4. استفاده از ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن قوام دار مورد نياز در عمليات شات كريت تر در سطوح عمودی و قوسها.
 5. ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن شات كريت تر كه فاصله بچينگ ساخت بتن قوام دار تا محل مصرف نسبتاً طولانی است، کاربرد گسترده دارد.
 6. کاربرد ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن با قوام شات كريت تر كه در زمان بهره برداری در معرض بارهای ديناميكی و ضربه قرار می گيرند.
 7. کاربرد ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن قوام دار شات كريت تر كه در سازه های نازك مورد مصرف واقع می شود.
 8. کاربرد ژل میکروسیلیکا - RP2RB در بتن با قوام شات كريت تر كه در سازه های آب بند استفاده می شود.
 9. کاربرد ژل میکروسیلیکا - RP2RB در تقويت بتن قوام دار شات كريت تر در سازه هايی كه امكان استفاده از آرماتورها وجود ندارد، يا با محدوديت رو بروست.
 10. کاربرد میکروسیلیکا - RP2RB در بتن قوام دار شات كريت تر مقاوم در مقابل حمله كلرايد و سولفات.

مزایا و برجستگیهای ویژه ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر:

 • كاهش ميزان Rebound: مصرف ژل میکروسیلیکا - RP2RB باعث می شود كه ميزان Rebound نسبت به بتن شاهد به شكل قابل ملاحظه ای كاهش يابد.
 • قوام بتن، چسبندگی بتن و پرتاب پذيری و ماله پذيری بتن به کمک ژل میکروسیلیکا - RP2RB: مصرف ژل میکروسیلیکا - RP2RB باعث ميشود كه ميزان قوام و چسبندگی بتن و نتيجتاً پرتاب پذيری و ماله پذيری بتن قوام دار حاصل به شكلی تصحيح شود كه كاربران تغييرات مثبت را در كار خود كاملاً احساس نمايند. ژل میکروسیلیکا کلاس RB2RB باعث تولید بتنی قوام دار جهت عملیات شات کریت می شود، و بتن قوام دار ساخته شده قابلیت مصرف خود را در دستگاه شات کریت خصوصاً در مناطق گرم و خشک حفظ کرده و مانور زمانی مفیدی را جهت انجام کار ایجاد می کند.

بسته بندی ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر:

ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در گالنهای 25kg,12kg,4kg آماده تحويل می باشد. بر اساس سفارش مشتری بسته بنديهای مورد سفارش ژل میکروسیلیکا - RP2RB قابل تحويل ميباشد.

مشخصات ظاهری ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر:

 • حالت: در حالت سكون ژله ای و پس از تكان دادن مايع
 • رنگ: خاكستری
 • وزن مخصوص: ~ 1/35
 • ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »
 • نيترات: ندارد
 • نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد
 • نقطه اشتعال: ندارد

دستورالعمل مصرف ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر:

این ژل میکروسیلیکا را به ميزان 5% الی 8% وزن سيمان مصرفی به بتن اضافه فرماييد.ژل میکرو سیلیکا كلاس RP2RB را ميتوان در هنگام ساخت بتن قوام دار در بچينگ و يا پس از ساخت بتن قوام دار در تراك ميكسر اضافه نمود.
در صورت اضافه نمودن ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در تراك ميكسر بايد از اختلاط كامل آن در بتن اطمينان حاصل كرد. مطابق تجربيات كارگاهی اختلاط ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در تراك ميكسر با دور اختلاط، 3 الی 5 دقيقه زمان نياز دارد. برای حصول بهترين نتيجه گاهی ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در كارگاهها به صورت دو جزئی مصرف شده كه نتيجه بسيار بهتری مشاهده گرديده است. بدين ترتيب كه قسمتی از ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در بچينگ و قسمتی هم به عنوان دُز يادآوری حدود 5 دقيقه قبل از مصرف به تراك ميكسر اضافه شده است.

عوارض مصرف كمتر يا بيشتر ژل میکروسیلیکا - RP2RB برای ساخت بتن شات کریت تر:

مصرف كمتر از 5% ژل میکرو سیلیکا كلاس RP2RB باعث عدم ظهور قدرت واقعی فوق روان كنندگی، افت Slump، كاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و کاهش مدت زمان قابلیت مصرف بتن قوام دار در عملیات شات کریت تر و پايين آمدن نسبی كليه خواص ذكر شده برای بتن حاوی ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB خواهد شد. ولی با بعضی سيمانها و بعضی شرايط خاص تجربيات موفق و اقتصادی از مصرف كمتر برای ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB به ثبت رسيده است.
مصرف بيشتر از 8% وزن سيمان مصرفی از ژل میکروسیلیکا كلاس RP2RB در بتن قوام دار می بايست با آزمايشات قبلی و حتی المقدور با هماهنگی بخش فنی شركت فابير صورت گيرد.

نكات ايمنی :

ژل میکرو سیلیکا كلاس RP2RB قابل اشتعال نبوده و سلامتی كاربران را به مخاطره نمی اندازد. ولی ترشحات احتمالی این ژل میکروسیلیکا را بايد با آب سرد شست. بر اساس پروتكل های بين المللی ايمنی برگه MSDS قابل ارائه ميباشد و مطالعه آن توصيه ميگردد.
بازگشت
 
 
 
ورود به سايت ثبت نام کاربر