شرایط جذب انحصاری نمایندگی فروش
شرایط لازم جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش مواد افزودنی بتن شرکت فن آوران بتن ایرانیان
استخدام مهندس عمران - فابیر مهندس عمران آشنا به افزودنی بتن استخدام می کند
استخدام مهندس عمران مسلط به تكنولوژي بتن، طرح اختلاط بتن و مواد افزودني بتن ، بعنوان مهندس فروش مواد افزودني بتن در شرکت فن آوران بتن ایرانیان (فابیر).
منشی مدیریت(خانم)
فعال وپر انرژی و با روابط عمومی خوب و توان اداره دفتر كار مهندسی كه دارای بیش از 20 نفر پرسنل می باشد.این مسولیت برای كسانی كه خواهان اینده كاری عالی و مخصوص افرادی كه به ماندگاری در یك محیط كاری با بیش از 5 سال قصد برنامه ریزی دارند مناسب است.
فابير مدير بازرگاني مسلط به زبان انگليسي و تشريفات واردات نيازمند است
فرد مورد نظر مي بايست كاملا مسلط به زبان انگليسي در حد مكالمه و مكاتبه بازرگاني باشد
فابير ،مترجم چيني در ايران و چين نيازمند است.
فابير ،مترجم چيني در ايران و چين نيازمند است،فرد مورد نظر بايست كاملاً به زبان چيني مسلط باشد.
فابير ،مترجم روسي در ايران و روسيه نيازمند است
فابير ،مترجم روسي در ايران و روسيه نيازمند است ،فرد مورد نظر بايست كاملاً به روسي مسلط باشد.
فابير ،مترجم تركي استانبولي درايران و تركيه نيازمند است
فابير ،مترجم تركي استانبولي در ايران و تركيه نيازمند است،فرد مورد نظر بايست كاملاً به تركي استانبولي مسلط باشد.
فابير ،مترجم گرجي در ايران و گرجستان نيازمند است.
فابير ،مترجم گرجي در ايران و گرجستان نيازمند است ،فرد مورد نظر بايست كاملاً به گرجي مسلط باشد .
فابير ،مترجم ارمني در ايران و ارمنستان نيازمند است.
فابير ،مترجم ارمني در ايران و ارمنستان نيازمند است،فرد مورد نظر بايست كاملاً به ارمني مسلط باشد.
فابير ،مترجم عربي در ايران و عربستان يا كشورهاي عرب زبان نيازمند است.
فابير ،مترجم عربي در ايران و عربستان يا كشورهاي عرب زبان نيازمند است ،فرد مورد نظر بايست كاملاً به عربي مسلط باشد .