عنوان / تاریخ :
ردیفعنوان آگهیتاریخ ثبت
1 شرایط جذب انحصاری نمایندگی فروش 91/08/30
2 استخدام مهندس عمران - فابیر مهندس عمران آشنا به افزودنی بتن استخدام می کند 90/05/11
3 منشی مدیریت(خانم) 89/02/29
4 فابير مدير بازرگاني مسلط به زبان انگليسي و تشريفات واردات نيازمند است 88/11/29
5 فابير ،مترجم چيني در ايران و چين نيازمند است. 88/11/27
6 فابير ،مترجم روسي در ايران و روسيه نيازمند است 88/11/15
7 فابير ،مترجم تركي استانبولي درايران و تركيه نيازمند است 88/11/15
8 فابير ،مترجم گرجي در ايران و گرجستان نيازمند است. 88/11/15
9 فابير ،مترجم ارمني در ايران و ارمنستان نيازمند است. 88/11/15
10 فابير ،مترجم عربي در ايران و عربستان يا كشورهاي عرب زبان نيازمند است. 88/11/15
1